آدرس :

گیلان، لاهیجان ، میدان شیخ زاهد

200 متر بالاتر از دانشگاه اندیشمند

روابط عمومی

3–42427411 013

ارسال فکس

42426735–013

آدرس پست الکترونیکی

info@masooco.ir

damyaran.masoo @gmail.com