ماست پاستوریزه و هموژنیزه پرچرب 450 گرم
ماست پاستوریزه و هموژنیزه کم چرب 450 گرم

مواد تشکیل دهنده : شیر پاستوریزه کم چرب ،ماده خشک بدون چربی ،استارتر
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی  117.45کیلوکالری
اسید های چرب ترانس  0
چربی  3.6 گرم
نمک  0

بهترین شرایط نگهداری در یخچال

مواد تشکیل دهنده : شیر پاستوریزه کم چرب ،ماده خشک بدون چربی ،استارتر
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی 

ماست پاستوریزه و هموژنیزه کم چرب 650گرم

مواد تشکیل دهنده : شیر پاستوریزه کم چرب ،ماده خشک بدون چربی ،استارتر
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی  117.45کیلوکالری
اسید های چرب ترانس  0
چربی  3.6 گرم
نمک  0

بهترین شرایط نگهداری در یخچال

مواد تشکیل دهنده : شیر پاستوریزه کم چرب ،ماده خشک بدون چربی ،استارتر
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی 

ماست پاستوریزه و هموژنیزه پرچرب 650گرم
ماست پاستوریزه و هموژنیزه پرچرب طعم دار (موسیر) 250 گرم
ماست پرچرب پاستوریزه و هموژنیزه همزده (میستو) 2000 گرم

مواد تشکیل دهنده :

شیرپاستوریزه پرچرب ، خامه پاستوریزه ،ماده خشک  بدون چربی ، استارتر ، پودر آب پنیر،نمک 0.6 درصد
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی  167.67کیلوکالری
اسید های چرب ترانس  0.022 گرم
چربی 

مواد تشکیل دهنده :

شیرپاستوریزه پرچرب ، خامه پاستوریزه ،ماده خشک  بدون چربی ، استارتر ، پودر آب پنیر،نمک

ماست پاستوریزه و هموژنیزه پرچرب (سنتی) 900 گرم
ماست پاستوریزه و هموژنیزه دبه کم چرب 2000 گرم

مواد تشکیل دهنده : شیر پاستوریزه کم چرب +ماده خشک + استارتر
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی  117.45کیلوکالری
اسید های چرب ترانس  0
چربی  3.6 گرم
نمک  0

بهترین شرایط نگهداری در یخچال و دمای بین

مواد تشکیل دهنده : شیر پاستوریزه کم چرب +ماده خشک + استارتر
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی  117.45کیلوکالری
اسید

ماست پاستوریزه و هموژنیزه دبه پرچرب 2000 گرم

مواد تشکیل دهنده : شیرپاستوریزه پرچرب ،ماده خشک بدون چربی، استارتر
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی :  165.96کیلوکالری
اسید های چرب ترانس :   0.11 گرم
چربی : 9 گرم
نمک : 0

بهترین شرایط  نگهداری

مواد تشکیل دهنده : شیرپاستوریزه پرچرب ،ماده خشک بدون چربی، استارتر
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی

ماست پاستوریزه و هموژنیزه پرچرب 1400 گرم

مواد تشکیل دهنده : شیرپاستوریزه پرچرب +ماده خشک + استارتر
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی :  165.96کیلوکالری
اسید های چرب ترانس :   0.11 گرم
چربی : 9 گرم
نمک : 0.45 گرم

بهترین شرایط  نگهداری

مواد تشکیل دهنده : شیرپاستوریزه پرچرب +ماده خشک + استارتر
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی :  165.96کیلوکالری
اسید

ماست پاستوریزه و هموژنیزه پرچرب همزده(میستو) 1000 گرم

مواد تشکیل دهنده :

شیرپاستوریزه پرچرب ، خامه پاستوریزه ،ماده خشک  بدون چربی ، استارتر ، پودر آب پنیر،نمک 0.6 درصد
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی  167.67کیلوکالری
اسید های چرب ترانس  0.022 گرم
چربی 

مواد تشکیل دهنده :

شیرپاستوریزه پرچرب ، خامه پاستوریزه ،ماده خشک  بدون چربی ، استارتر ، پودر آب پنیر،نمک

ماست پاستوریزه و هموژنیزه پرچرب (سنتی) 450 گرم

مواد تشکیل دهنده : شیرپاستوریزه پرچرب +ماده خشک + استارتر+خامه پاستوریزه

توضیحات کوتاهی از هر محصول:

انرژی 165.96کیلوکالری
اسید های چرب ترانس 0.11 گرم
چربی 9 گرم
نمک 0.25 گرم

بهترین شرایط نگهداری

مواد تشکیل دهنده : شیرپاستوریزه پرچرب +ماده خشک + استارتر+خامه پاستوریزه

توضیحات کوتاهی از هر محصول:

انرژی

ماست پاستوریزه و هموژنیزه طعم دار (موسیر) 100 گرم
مواد تشکیل دهنده : شیرپاستوریزه ،ماده خشک بدون چربی، خامه پاستوریزه،استارتر،پودر موسیر، نمک خوراکی تصفیه شده
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی 
مواد تشکیل دهنده : شیرپاستوریزه ،ماده خشک بدون چربی، خامه پاستوریزه،استارتر،پودر
ماست پاستوریزه و هموژنیزه کم چرب 900گرم

مواد تشکیل دهنده : شیر پاستوریزه کم چرب ،ماده خشک ، استارتر
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی  117.45کیلوکالری
اسید های چرب ترانس  0
چربی  3.1

مواد تشکیل دهنده : شیر پاستوریزه کم چرب ،ماده

دوغ کیسه ای پاستوریزه و هموژنیزه گرمادیده بدون گاز با طعم( کاکوتی) 850گرم

ترکیبات :

ماست پاستوریزه با چربی 1.5 درصد_ آب آشامیدنی_نمک 0.5تا1 درصد _طعم دهنده مجاز(اسانس )_ماده خشک بدون چربی3.2 درصد

توضیحات  :

انرژی 54 کیلو کالری

چربی 1.2 گرم

نمک 0.5 گرم

اسیدهای

ترکیبات :

ماست پاستوریزه با چربی 1.5 درصد_ آب آشامیدنی_نمک 0.5تا1 درصد _طعم دهنده مجاز(اسانس )_ماده

دوغ کیسه ای پاستوریزه و هموژنیزه گرمادیده بدون گاز با طعم ( گلپر ) 850 گرم
دوغ کیسه ای پاستوریزه و هموژنیزه بدون گاز با طعم( نعناع) 850 گرم
دوغ کیسه ای پاستوریزه و هموژنیزه گرمادیده بدون گاز (سنتی) 850 گرم
دوغ لیوانی پاستوریزه و هموژنیزه گرمادیده بدون گاز لیوانی 260سی سی
دوغ بطری پاستوریزه و هموژنیزه گرمادیده بدون گاز با طعم نعناع ۲۵۰سی سی
دوغ بطری پاستوریزه و هموژنیزه گرمادیده بدون گاز طعم( سنتی ) ۱۵۰۰سی سی
شیر پاستوریزه و هموژنیزه نیم چرب 800 گرم

توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی   122.1 گرم

قند 3.1 گرم

چربی 4.8

نمک 0

اسیدهای چرب ترانس 0

ماندگاری:بهترین دمانگهداری دریخچال در دمای بین 4 تا6 درجه سانتی گراد است.

توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی   122.1 گرم

قند 3.1 گرم

چربی 4.8

نمک 0

اسیدهای چرب ترانس

ماست پاستوریزه و هموژنیزه پرچرب( قفقازی) 650 گرم

مواد تشکیل دهنده :

شیرپاستوریزه پرچرب ، خامه پاستوریزه ،ماده خشک بدون چربی ، استارتر ، پودر آب پنیر، نمک تصفیه شده 0.6 درصد
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی  167.67کیلوکالری
اسید های چرب ترانس 

مواد تشکیل دهنده :

شیرپاستوریزه پرچرب ، خامه پاستوریزه ،ماده خشک بدون چربی ، استارتر ، پودر آب پنیر،

دوغ بطری پاستوریزه و هموژنیزه گرمادیده بدون گاز با طعم نعناع ۱۵۰۰سی سی
مواد تشکیل دهنده : ماست پاستوریزه با چربی1.5درصد،طعم دهنده ها ی مجازخوراکی (گلپر،نعناع،کاکوتی)،نمک خوراکی تصفیه شده ،آب آشامیدنی تصفیه شده با سیستم R_o
توضیحات
مواد تشکیل دهنده : ماست پاستوریزه با چربی1.5درصد،طعم
ماست پاستوریزه و هموژنیزه پرچرب 450 گرم
ماست پاستوریزه و هموژنیزه کم چرب 450 گرم

مواد تشکیل دهنده : شیر پاستوریزه کم چرب ،ماده خشک بدون چربی ،استارتر
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی  117.45کیلوکالری
اسید های چرب ترانس  0
چربی  3.6 گرم
نمک  0

بهترین شرایط نگهداری در یخچال

مواد تشکیل دهنده : شیر پاستوریزه کم چرب ،ماده خشک بدون چربی ،استارتر
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی 

ماست پاستوریزه و هموژنیزه کم چرب 650گرم

مواد تشکیل دهنده : شیر پاستوریزه کم چرب ،ماده خشک بدون چربی ،استارتر
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی  117.45کیلوکالری
اسید های چرب ترانس  0
چربی  3.6 گرم
نمک  0

بهترین شرایط نگهداری در یخچال

مواد تشکیل دهنده : شیر پاستوریزه کم چرب ،ماده خشک بدون چربی ،استارتر
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی 

ماست پاستوریزه و هموژنیزه پرچرب 650گرم
ماست پاستوریزه و هموژنیزه پرچرب طعم دار (موسیر) 250 گرم
ماست پرچرب پاستوریزه و هموژنیزه همزده (میستو) 2000 گرم

مواد تشکیل دهنده :

شیرپاستوریزه پرچرب ، خامه پاستوریزه ،ماده خشک  بدون چربی ، استارتر ، پودر آب پنیر،نمک 0.6 درصد
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی  167.67کیلوکالری
اسید های چرب ترانس  0.022 گرم
چربی 

مواد تشکیل دهنده :

شیرپاستوریزه پرچرب ، خامه پاستوریزه ،ماده خشک  بدون چربی ، استارتر ، پودر آب پنیر،نمک

ماست پاستوریزه و هموژنیزه پرچرب (سنتی) 900 گرم
ماست پاستوریزه و هموژنیزه دبه کم چرب 2000 گرم

مواد تشکیل دهنده : شیر پاستوریزه کم چرب +ماده خشک + استارتر
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی  117.45کیلوکالری
اسید های چرب ترانس  0
چربی  3.6 گرم
نمک  0

بهترین شرایط نگهداری در یخچال و دمای بین

مواد تشکیل دهنده : شیر پاستوریزه کم چرب +ماده خشک + استارتر
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی  117.45کیلوکالری
اسید

ماست پاستوریزه و هموژنیزه دبه پرچرب 2000 گرم

مواد تشکیل دهنده : شیرپاستوریزه پرچرب ،ماده خشک بدون چربی، استارتر
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی :  165.96کیلوکالری
اسید های چرب ترانس :   0.11 گرم
چربی : 9 گرم
نمک : 0

بهترین شرایط  نگهداری

مواد تشکیل دهنده : شیرپاستوریزه پرچرب ،ماده خشک بدون چربی، استارتر
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی

ماست پاستوریزه و هموژنیزه پرچرب 1400 گرم

مواد تشکیل دهنده : شیرپاستوریزه پرچرب +ماده خشک + استارتر
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی :  165.96کیلوکالری
اسید های چرب ترانس :   0.11 گرم
چربی : 9 گرم
نمک : 0.45 گرم

بهترین شرایط  نگهداری

مواد تشکیل دهنده : شیرپاستوریزه پرچرب +ماده خشک + استارتر
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی :  165.96کیلوکالری
اسید

ماست پاستوریزه و هموژنیزه پرچرب همزده(میستو) 1000 گرم

مواد تشکیل دهنده :

شیرپاستوریزه پرچرب ، خامه پاستوریزه ،ماده خشک  بدون چربی ، استارتر ، پودر آب پنیر،نمک 0.6 درصد
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی  167.67کیلوکالری
اسید های چرب ترانس  0.022 گرم
چربی 

مواد تشکیل دهنده :

شیرپاستوریزه پرچرب ، خامه پاستوریزه ،ماده خشک  بدون چربی ، استارتر ، پودر آب پنیر،نمک

ماست پاستوریزه و هموژنیزه پرچرب (سنتی) 450 گرم

مواد تشکیل دهنده : شیرپاستوریزه پرچرب +ماده خشک + استارتر+خامه پاستوریزه

توضیحات کوتاهی از هر محصول:

انرژی 165.96کیلوکالری
اسید های چرب ترانس 0.11 گرم
چربی 9 گرم
نمک 0.25 گرم

بهترین شرایط نگهداری

مواد تشکیل دهنده : شیرپاستوریزه پرچرب +ماده خشک + استارتر+خامه پاستوریزه

توضیحات کوتاهی از هر محصول:

انرژی

ماست پاستوریزه و هموژنیزه طعم دار (موسیر) 100 گرم
مواد تشکیل دهنده : شیرپاستوریزه ،ماده خشک بدون چربی، خامه پاستوریزه،استارتر،پودر موسیر، نمک خوراکی تصفیه شده
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی 
مواد تشکیل دهنده : شیرپاستوریزه ،ماده خشک بدون چربی، خامه پاستوریزه،استارتر،پودر
ماست پاستوریزه و هموژنیزه کم چرب 900گرم

مواد تشکیل دهنده : شیر پاستوریزه کم چرب ،ماده خشک ، استارتر
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی  117.45کیلوکالری
اسید های چرب ترانس  0
چربی  3.1

مواد تشکیل دهنده : شیر پاستوریزه کم چرب ،ماده

دوغ کیسه ای پاستوریزه و هموژنیزه گرمادیده بدون گاز با طعم( کاکوتی) 850گرم

ترکیبات :

ماست پاستوریزه با چربی 1.5 درصد_ آب آشامیدنی_نمک 0.5تا1 درصد _طعم دهنده مجاز(اسانس )_ماده خشک بدون چربی3.2 درصد

توضیحات  :

انرژی 54 کیلو کالری

چربی 1.2 گرم

نمک 0.5 گرم

اسیدهای

ترکیبات :

ماست پاستوریزه با چربی 1.5 درصد_ آب آشامیدنی_نمک 0.5تا1 درصد _طعم دهنده مجاز(اسانس )_ماده

دوغ کیسه ای پاستوریزه و هموژنیزه گرمادیده بدون گاز با طعم ( گلپر ) 850 گرم
دوغ کیسه ای پاستوریزه و هموژنیزه بدون گاز با طعم( نعناع) 850 گرم
دوغ کیسه ای پاستوریزه و هموژنیزه گرمادیده بدون گاز (سنتی) 850 گرم
دوغ لیوانی پاستوریزه و هموژنیزه گرمادیده بدون گاز لیوانی 260سی سی
دوغ بطری پاستوریزه و هموژنیزه گرمادیده بدون گاز با طعم نعناع ۲۵۰سی سی
دوغ بطری پاستوریزه و هموژنیزه گرمادیده بدون گاز طعم( سنتی ) ۱۵۰۰سی سی
شیر پاستوریزه و هموژنیزه نیم چرب 800 گرم

توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی   122.1 گرم

قند 3.1 گرم

چربی 4.8

نمک 0

اسیدهای چرب ترانس 0

ماندگاری:بهترین دمانگهداری دریخچال در دمای بین 4 تا6 درجه سانتی گراد است.

توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی   122.1 گرم

قند 3.1 گرم

چربی 4.8

نمک 0

اسیدهای چرب ترانس

ماست پاستوریزه و هموژنیزه پرچرب( قفقازی) 650 گرم

مواد تشکیل دهنده :

شیرپاستوریزه پرچرب ، خامه پاستوریزه ،ماده خشک بدون چربی ، استارتر ، پودر آب پنیر، نمک تصفیه شده 0.6 درصد
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی  167.67کیلوکالری
اسید های چرب ترانس 

مواد تشکیل دهنده :

شیرپاستوریزه پرچرب ، خامه پاستوریزه ،ماده خشک بدون چربی ، استارتر ، پودر آب پنیر،

دوغ بطری پاستوریزه و هموژنیزه گرمادیده بدون گاز با طعم نعناع ۱۵۰۰سی سی
مواد تشکیل دهنده : ماست پاستوریزه با چربی1.5درصد،طعم دهنده ها ی مجازخوراکی (گلپر،نعناع،کاکوتی)،نمک خوراکی تصفیه شده ،آب آشامیدنی تصفیه شده با سیستم R_o
توضیحات
مواد تشکیل دهنده : ماست پاستوریزه با چربی1.5درصد،طعم

مواد تشکیل دهنده : شیرپاستوریزه پرچرب ،ماده خشک بدون چربی، استارتر
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی :  165.96کیلوکالری
اسید های چرب ترانس :   0.11 گرم
چربی : 9 گرم
نمک : 0

بهترین شرایط  نگهداری

مواد تشکیل دهنده : شیرپاستوریزه پرچرب ،ماده خشک بدون چربی، استارتر
توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

محصولات لبنی ماسو

محصولات ماسو